Sectiunea A

 

 

A1 - Teoria si Analiza Circuitelor Electrice

A2 - Surse Regenerabile de Energie

A3 - Compatibilitate Electromagnetică/Calitatea Energiei Electrice

A4 - Utilizarea Eficientă a Energiei

A5 - Masini si Actionări Electrice

A6 - Sisteme Electroenergetice

A7 - Calculul Cāmpului Electromagnetic

A8 - Materiale pentru Electrotehnică

A9 - Tehnici de Măsurare/Instrumentatie Virtuală/Senzori si Traductoare

A10 - CAD īn Ingineria Electrică

A11 - Inginerie Biomedicală

 

 

Sectiunea B

 

B1 - Sisteme automate

B2 - Tehnici de Inteligen Artificială

B3 - Modelare si simulare

B4 - Sisteme distribuite

B5 - Sisteme Industriale

B6 - Tehnologii si Software īn Telecomunicatii

B7 - Procesarea Semnalelor si Imaginilor

B8 - E-learning

B9 - Informatică Aplicată

B10 - Roboti

B11 - TIC īn educaţie