„Buletinul Ştiinţific

al Facultăţii de Inginerie Electrică - SBEEF”

 

 

· Editat pentru prima dată în 2001;

· Frecvenţa de apariţie:

- iniţial, până în 2007, revista a avut o apariţie anuală;

- în anii 2008 și 2009 au văzut lumina tiparului câte două numere ale sale;

- din anul 2010 ea are un ritm de publicare de trei numere anual;

- din anul 2013 ea are un ritm de publicare de patru numere anual.

 

· Categoria CNCSIS B+, cod CNCSIS 830;

· Din 2008 „ Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Electrică - SBEEF” este indexat în Baza de date internaţională Index Copernicus:

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=3797 având IC value 3,61 pentru anul 2009, IC value 4,41 pentru anul 2010, IC value 4,91 pentru anul 2011, IC value 5,19 pentru anul 2012, IC value 5,27 pentru anul 2013, IC value 6,5 pentru anul 2014 si IC value 6,7 pentru anul 2015.

NOU! Incepand cu nr.1/2016 revista SBEEF este editata pe catre De Gruyter Open Access https://www.degruyter.com/printahead/j/sbeef